Psycholog dziecięcy Szczecin

Anna Bochenek

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet psychologiczny Anna Bochenek z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Młodzieży Polskiej 42/50, 70 -774 Szczecin, NIP: 955-122-72-24, REGON: , nr tel.(+48) 508.582.652, reprezentowany przez Annę Bochenek.

2. Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług, których dostawcą jest administrator, wysyłania ofert handlowych, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, działań związanych z prowadzoną działalnością przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Dane osobowe, które uzyskałam na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Gabinet psychologiczny Anna Bochenek, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Pana/Panią innego uprawnienia, które spowoduje, że Gabinet psychologiczny Anna Bochenek będzie zobowiązany ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania.

4. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność udzielenia właściwej porady oraz przygotowania odpowiedniej opinii/informacji, a także przekazania jej Panu/Pani drogą osobistą lub e-mailową.

5. Ma Pan/Pani prawo żądania od Gabinetu psychologicznego Anna Bochenek dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/pani danych można dokonać kontaktując się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane jedynie księgowej, upoważnionej do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i danych wrażliwych w sytuacji konieczności wystawienia Pani/Panu rachunku.

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Informacje teleadresowe:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01