Psycholog dziecięcy Szczecin

Anna Bochenek

Diagnoza

Służy ocenie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz wyjaśnianiu problemów w jego funkcjonowaniu. Dzięki takiemu badaniu rodzic może:
uzyskać informacje na temat względnie trwałych cech osobowości czy temperamentu dziecka, sprawdzić poziom inteligencji dziecka w kontekście jego wieku oraz dowiedzieć się, w jaki sposób może dostosować warunki, w jakich rozwija się jego dziecko, do dyspozycji psychicznych dziecka, tak, by maksymalizować szansę na optymalny rozwój swojej pociechy, 

Badanie odbywa się w ramach kilku spotkań z psychologiem:
Pierwsze spotkanie odbywa się wyłącznie z rodzicem. Trwa godzinę i zaczyna się od rozmowy, podczas której psycholog pyta rodzica o to, jakich informacji o dziecku jest szczególnie ciekaw. Stosownie do oczekiwań klienta proponowana jest określona procedura postępowania (liczba spotkań z dzieckiem i testów, które powinny być przeprowadzone w celu wyłonienia odpowiedzi na pytania stawiane przez rodzica). Następnie umawiane jest spotkanie z dzieckiem.
Psycholog odbywa kilka spotkań z dzieckiem (zwykle od 2-4)
Po około tygodniu od ostatniego spotkania z dzieckiem, odbywa się drugie spotkanie psychologa z rodzicem, w ramach którego psycholog szczegółowo omawia wyniki uzyskane w testach, ustosunkowując się do pytań zadanych przez rodzica podczas pierwszego spotkania.