Psycholog dziecięcy Szczecin

Anna Bochenek

Terapia

W proces terapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze (czasem i drugie) spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog dziecięcy ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.


Terapia dla dzieci odbywa się w formie zabawy, rysunku, a także opowiadaniu historyjek i bajek. Celem jest głównie odreagowanie wewnętrznych napięć dziecka, a także pomoc w poradzeniu sobie z uczuciami.

Obszary, jakimi zajmuję się w gabinecie:

  • zaburzenia lękowe (lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy),
  • zaburzenia nastroju ( depresja),
  • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania
  • moczenie mimowolne
  • tiki
  • problemy psychologiczne/emocjonalne (trudności w relacjach z rówieśnikami, w relacjach z rodzicami, w radzeniu sobie ze stresem)
  • problemy wychowawcze
  • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka