Psycholog dziecięcy Szczecin

Anna Bochenek

Specjalizacja gabinetu

Diagnoza

Służy ocenie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz wyjaśnianiu problemów w jego funkcjonowaniu. Dzięki takiemu badaniu rodzic może:
uzyskać informacje na temat względnie trwałych cech osobowości czy temperamentu dziecka, sprawdzić poziom inteligencji dziecka w kontekście jego wieku oraz dowiedzieć się, w jaki sposób może dostosować warunki, w jakich rozwija się jego dziecko, do dyspozycji psychicznych dziecka, tak, by maksymalizować szansę na optymalny rozwój swojej pociechy, 

Czytaj więcej...

Porady

To jedno lub kilka spotkań z psychologiem, których celem jest omówienie konkretnej sytuacji czy problemu, i znalezieniu możliwie jak najlepszego rozwiązania. Niekiedy w życiu zdarzają się sytuacje, w których nie wiemy jak postąpić i potrzebujemy porozmawiać z kimś obiektywnym, kto pomoże nam obejrzeć tę sytuację z innej perspektywy.

Konsultacje

To jedno lub więcej spotkań, których celem jest rozpoznanie, sprecyzowanie i omówienie głównych problemów zgłaszającej się osoby oraz analiza jej oczekiwań i potrzeb. Na podstawie konsultacji proponuję formę pomocy psychologicznej dostosowaną do indywidualnych potrzeb i prezentowanych trudności. Spotkanie konsultacyjne trwa godzinę.

Terapia

W proces terapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze (czasem i drugie) spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog dziecięcy ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Czytaj więcej...

Trening umiejętności wychowawczych

To indywidualne spotkania rodziców lub opiekunów dziecka mające na celu poprawę i rozwijanie umiejętności wychowawczych i wzmocnienie rodzica. Podczas spotkań omawiamy różne sytuacje związane z zachowaniem dzieckiem oraz możliwości radzenia sobie z tymi, które są kłopotliwe i sprawiają trudność w codziennym funkcjonowaniu dziecka i jego rodziny. Omawiamy zachowania, reakcje i komunikaty, które są kierowane do dzieci i analizujemy, które z nich są skuteczne i warto je stosować częściej. A także uczymy się jak zachęcić dzieci do współpracy i większej samodzielności. Trening umiejętności wychowawczych uczy jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Długość treningu ustalana jest indywidualnie w zależności od trudności i potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

Zajęcia rozwijające kreatywność i twórcze myślenie

Zdolność do twórczego myślenia nie jest wyłącznie darem nielicznych jednostek, ale naturalną zdolnością wszystkich ludzi. Twórcze myślenie można rozwijać. Ze względu na potrzeby związane z dynamicznym rozwojem dzieci proponuję udział w zajęciach wszechstronnie wspomagających ich procesy uczenia się, które uczą generowania oryginalnych pomysłów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań. Proponowane zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych lub polegają na pracy w zespołach 2-3 osobowych. Odbywają się raz w tygodniu i trwają pełną godzinę zegarową przez 6 spotkań.

Trening rozwoju osobistego

To propozycja dla osób chcących lepiej poznać samych siebie, przyjrzeć się swoim możliwościom i ograniczeniom, chcącym rozwijać kompetencje społeczne i prospołeczne. Spotkania te mogą być szansą na poprawę jakości życia, uzyskanie lepszego kontaktu ze sobą, otaczającymi nas ludźmi i światem. Indywidualny trening to zazwyczaj od czterech do sześciu 50-minutowych spotkań.

Szkolenia

Szkolenia i warsztaty adresowane są do wszystkich osób i firm zainteresowanych rozwojem osobistym, podnoszeniem kompetencji i umiejętności psychospołecznych. Podczas zajęć stwarzam warunki do doświadczenia umiejętności w praktyce. Dbam o zapewnienie atmosfery otwartości i poczucie bezpieczeństwa uczestników. Program szkolenia może być dostosowywany, modyfikowany do oczekiwań i zainteresowań konkretnej grupy uczestników. Mogą  one być zrealizowane w formie stacjonarnej lub wyjazdowej.