Psycholog dziecięcy Szczecin

Anna Bochenek

Psycholog Anna Bochenek

Anna Bochenek psycholog dzieci Szczecin

 

Od ponad 25 lat moja droga zawodowa związana jest z pracą z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Jestem psychologiem z zawodu i z zamiłowania.  Psychologię traktuję jako pasję, zaś odkrywanie przyczyn ludzkich zachowań jako wyzwanie. Nie poprzestaję na wiedzy już zdobytej. Staram się poszerzać warsztat swojej pracy reagując na rodzącą się aktualnie problematykę. Pomagają mi w tym zdobyte liczne kwalifikacje, doświadczenie, umiejętność aktywnego słuchania, jak i obserwacji. Podczas całej mojej edukacyjnej „wędrówki” kieruję się szukaniem nowych rozwiązań terapeutycznych, aby jak najtrafniej pomagać innym. Prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla nastolatk&oacutew oraz dla dzieci w ramach różnorodnych projektów, terapię grupową dla nastolatków w ramach programu „Szczecin rodzinom 2002”, a także odbyłam staż na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w Szczecinie. Uwzględniając fakt, iż prawidłowe funkcjonowanie dziecka we wszystkich obszarach jego życia zależy głównie od rodziców poszerzyłam swój warsztat pracy i ukończyłam „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”, którą na bieżąco realizuję. Ukończyłam również szkolenie dotyczące psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży.

 

2011 – 2015 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów
2007 – 2008 Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych Studia Podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii.
2005 - 2006 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych UAM, Studia Podyplomowe w zakresie Psychologii w zarządzaniu.
2000 - 2002 Podyplomowy kurs kwalifikacyjny Podejście systemowe w terapii rodzin atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP a realizowany w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie (312 godzin).
1996 - 1997 Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki, Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania Seksualnego.
1992 - 1996 Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika o specjalności Opiekuńczo- Wychowawczej.
1991 - 1993 Studium Nauczycielskie w Szczecinie, kierunek Wychowanie Przedszkolne.

 


Ważniejsze szkolenia:

 • Pedagogika zabawy (w zakresie Studium Animacji Klanza)
 • Praca z dzieckiem agresywnym
 • Szkolenie dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci
 • Narkotyki na świecie- Polska bez narkotyków
 • I etap Studium Psychoterapii Psychodynamicznej i Psychologicznego Treningu Grupowego
 • Intensywny Trening Kontaktu w Relacji Terapeutycznej
 • Trening zastępowania agresji (ART)
 • Zaburzenia zachowania u dzieci. Dziecko nadpobudliwe. Dziecko agresywne.
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki
 • Uczeń trudny- jak wspierać jego aktywność szkolną
 • Racjonalna Terapia Zachowań – 1o organizowane przez Polskie Towarzystwo psychologii Behawioralnej
 • Zespół hiperkinetyczny: ADHD – przyjaciel czy wróg?
 • ABC ADHD w PPP – diagnoza i psychoedukacja
 • Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA
 • Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Uczeń z problemem nieuleczalnej choroby i śmierci w domu
 • Pomoc w sytuacji straty dziecka. Interwencja kryzysowa. Śmierć i proces żałoby.
 • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny
 • Proces diagnostyczny i planowanie interwencji terapeutycznych w pracy z rodzicami oraz nauczycielami dzieci z ADHD i/lub problemami z zachowaniem. Jak wykorzystać behawioralną analizę zachowania do planowania interwencji
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne – kurs I stopnia
 • Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym z uwzględnieniem oddziaływań terapeutycznych w przedszkolu/szkole oraz w domu
 • Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki
 • Diagnoza i terapia zaburzeń wydalania, jedzenia (u małych dzieci), trichotillomanii, złych nawyków (dermatologicznych, obgryzanie paznokci)